Цілі діяльності ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці»:

Підприємство створено з метою проведення робіт та наданню послуг навчання з питань охорони праці та професійного психофізіологічного відбору і психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

  • організації і проведення навчання та підготовки кадрів. збору, обробки та реалізації технічної інформації:
  • розробка, організація та виконання заходів у сфері підвищення рівня знань з питань охорони праці (шляхом навчання) працівників підприємств, організацій і установ, громадян України;
  • проведення психофізіологічного відбору і видача висновку психофізіологічної експертизи про придатність працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки.

Підприємство здійснює господарську діяльність, результатом якої є отримання прибутку.

 

СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»

Дозвіл на початок роботи

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Декларація № 013487/22 про провадження господарської діяльності