Важлива інформація!

На сьогодні, аудит як форма контролю набуває поширення не лише у сфері підприємництва, але й у функціонуванні системи управління суб’єктів господарювання всіх форм власності. При цьому постійно розширюється і коло завдань аудиту: від оцінювання достовірності та відповідності інформації до визначення обґрунтованості управлінських рішень та захисту інтересів власників економічних ресурсів.
Отже, в умовах зростання ролі аудиту, як чинника оптимізації функціонування систем управління, є важливим формування висококваліфікованих кадрів з метою надання якісних аудиторських послуг.
Враховуючи зазначене, Державне підприємство «Головний навально-методичний центр Держпраці» (далі – ДП «ГНМЦ») пропонує цикл вебінарів на тему: «Все про аудит та аудиторів», тривалістю 3 години кожен.
Аудиторія: керівники підприємств і організацій усіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність в Україні, їх підлеглі, внутрішні аудитори систем менеджменту і всі кого зацікавила ця тематика.
До проведення заходів запрошуємо Лисенка Олександра Івановича, провідного аудитора сертифікаційного центру «Бюро Верітас Сертіфікейшн», технічного директора ННЦ «Ощадливе виробництво» НТУУ КПІ ім .І.Сікорського.

Теми вебінарів

1. Базовий стандарт ISO19011:2018
Базові принципи під час проведення аудитів систем менеджменту;
Ризик — орієнтований підхід під час проведення аудитів першої, другої та третьої сторони;
Управління програмою аудитів, у тому числі ризик програми аудитів;
Планування аудиту;
Загальні вимоги до компетенції аудиторів систем менеджменту.

2. Оцінка роботи та мотивація аудиторів систем менеджменту
Формування аудиторської групи;
Командна робота;
Компетентність аудиторської групи;
Відповідальність за проведення аудиту;
Оцінка роботи аудитора;
Мотивація аудиторів.

3. Планування та проведення аудитів
Процедура внутрішнього аудиту;
Найбільш поширені суперечності під час проведення аудиту;
Життєвий цикл системи менеджменту;
Підбір команди та призначення керівника аудиторської групи;
Ланцюжок подій, що призводять до руйнування системи менеджменту;
Оцінка результатів аудиту.

4. Колізії аудиту
Конфліктні ситуації. Хто правий?
Вимоги до критеріїв аудиту та їх тлумачення;
Аудитор теж людина — він може помилятися.

5. Методи проведення аудиту
Аналіз документів;
Компетенція аудиторської групи;
Дистанційна оцінка та аудит на місці;
Наради під час проведення аудиту;
Спостереження аудиту, фіксація доказів виконання критеріїв аудиту;
Чи потрібні рекомендації аудитора і кому?
Звіт про аудит.

6. Розвиток особистих характеристик аудитора
Вміння очолювати аудиторську групу;
Сумісність аудиторів;
Позитивні та негативні характеристики аудитора;
Оцінка ризиків.

По кожен Вебінару надається зворотний зв’язок та обговорення запитань слухачів

Навчання здійснюється відповідно до методик міжнародних стандартів: лекції, вправи, тематичні відеофільми, бізнес-ігри, перевірка знань.
Слухачам надаються електронні версії матеріалів навчання.
Кожен Вебінар передбачає проведення тестування та оцінку знань (як вимагають стандарти системи менеджменту).
Навчання підтверджується Сертифікатом встановленого зразка.

ДП «ГНМЦ» пропонує взяти участь у запропонованих вебінарах, є можливість організації корпоративного навчання.

Кожен з наших заходів може адаптуватись саме під Вашу схему роботи та потреби.

Під час вебінарів Ви зможете ознайомитись з новим практичним посібником «ISO45001:2018. Практичні рекомендації із впровадження», автори Лисенко О.І, Лебедев Д.Ю. Видавництво «Тех Медіа Груп».

Пропозиції щодо бажаних дат проведення вебінарів направляти на e-mail: meleynkova@gnmc.kiev.ua
Телефон для довідок: 067-413-08-14.