ДП «ГНМЦ» проводить з 1 по 5 квітня 2019 року навчання з питань охорони праці для керівників та викладачів кафедр охорони праці закладів вищої освіти, керівників і штатних викладачів галузевих навчальних центрів

Увага! ДП «ГНМЦ» проводить з 1 по 5 квітня 2019 року навчання з питань охорони праці для керівників та викладачів  кафедр охорони праці закладів вищої освіти, керівників і штатних викладачів  галузевих навчальних центрів.

Навчальною програмою передбачено розгляд наступних питань:

 • Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 12 грудня 2018 р. № 989-р.
 • Сучасний стан охорони праці в Україні. Аналіз виробничого травматизму.
 • Реформування системи технічного регулювання. Технічні регламенти.
 • Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. Міжнародне та європейське законодавство з охорони праці. Імплементація законодавстваЄС в сфері охорони праці.
 • Нове у системі законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини з найманими працівниками.
 • Сучасні підходи щодо менеджменту та лідерства в світі.
 • Система управління охороною праці в умовах євроінтеграційних процесів.
 • Огляд та порівняльна характеристика вимог стандартів ДСТУ ISO 9001, OHSAS 18001, OHSAS 18002, ILO-OSH:2001. Методологія оцінки ризику на робочому місці.
 • Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
 • Система професійної психофізіологічної експертизи (ПФЕ) працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки.
 • Порядку проведення атестації лабораторій, атестації робочих місць за умовами праці та медичних оглядів працівників.
 • Гігієна праці. Профілактика професійних отруєнь і захворювань Надання домедичної допомоги.
 • Нове в законодавстві з питань електробезпеки та пожежної безпеки.
 • Сучасні підходи щодо підвищення ефективності педагогічної діяльності викладача. Викладання курсу з охорони праці у закладах вищої освіти.

 

До проведення навчання будуть запрошені представники Держпраці, Мінекономрозвитку України, Федерації профспілок України, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, Української військово-медичної академії та інших навчальних закладів.

Усі учасники отримають матеріали навчання та після успішної перевірки знань відповідні посвідчення.

 

Заявки щодо участі у навчанні просимо надсилати до 29 березня 2019 року на бланку підприємства за наведеною формою на адресу: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 10-а, тел./факс (044)453-75-96, e-mail: dogovor@gnmc.kiev.ua.

 

Заявка на навчання з питань охорони праці

для керівників та викладачів  кафедр охорони праці закладів вищої освіти, керівників і штатних викладачів  галузевих навчальних центрів

(з 1 по 5 квітня 2019 року)

Прізвище, ім’я та по батькові Місце роботи, посада Контактний телефон,

e-mail

Примітка