ДП «ГНМЦ» планує проведення підвищення кваліфікації посадових осіб, спеціалістів служб охорони праці за напрямом «Служба охорони праці на підприємствах України в сучасних умовах» в період з 17 по 20 грудня 2019 р.

Курс України на інтеграцію з країнами ЄС вимагає від підприємств незалежно від форми власності та підпорядкування переходу на європейські стандарти в усіх сферах діяльності, у тому числі сфері охорони праці. Досвід сучасних підприємств, які вже переглянули свою політику з охорони праці відповідно до міжнародних стандартів, свідчить, що такий перехід сприяє зростанню компетенції працівників у питаннях безпеки, зменшенню професійного ризику, зниженню рівня травматизму і захворювань.
З метою сприяння втіленню сучасних підходів до формування системи охорони праці на підприємствах України державне підприємство ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (далі – ДП «ГНМЦ») планує проведення підвищення кваліфікації посадових осіб, спеціалістів служб охорони праці за напрямом «Служба охорони праці на підприємствах України в сучасних умовах» в період з 17 по 20 грудня 2019 р.
Цільова аудиторія навчання: керівники та фахівці служб охорони праці підприємств.
Основна мета підвищення кваліфікації, що буде проводитись, — надання інформаційно-методичної та практичної допомоги посадовим особам та працівникам підприємств з питань охорони праці щодо організації і ефективного функціонування на підприємстві служби охорони праці. В ході навчання передбачається висвітлення таких питань:
національне та міжнародне законодавство в сфері охорони праці; Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні, план заходів щодо її реалізації; запровадження Європейських директив з охорони праці відповідно до Угоди України та ЄС про асоціацію; нові нормативно-правові акти з промислової безпеки;
сучасні підходи до управління охороною праці; базова Європейська директива в сфері охорони праці та управління ризиками на робочому місці; управління охороною праці в компанії відповідно до вимог стандартів BS OHSAS 18001:2007 та стандарту ISO 45001:2018;
організація роботи з охорони праці, її нормативно-правове врегулювання;завдання та функції служби охорони праці в сучасних умовах;
основні напрями діяльності служби охорони праці, їх зміст та шляхи удосконалення;
особливості організації робіт підвищеної небезпеки, відповідальність за порушення правил охорони праці;
реформування системи гігієни праці та атестації робочих місць;
нові підходи щодо організації роботи з пожежної безпеки та електробезпеки;
контроль стану охорони праці на підприємстві;
вимоги щодо здійснення навчання з питань охорони праці;
документація з питань охорони праці на підприємстві та вимоги щодо її ведення (накази, положення,інструкції, графіки, програми, журнали, наряди тощо);
шляхи підвищення ефективності охорони праці на підприємстві.
До проведення занять будуть залучатись досвідчені фахівці Держпраці, ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», інших наукових та навчальних установ, міжнародні експерти, науковці. Під час навчання своїм досвідом щодо організації роботи з охорони праці поділяться представники провідних підприємств України, учасники курсу підвищення кваліфікації.
За результатами навчання його учасники отримають всі матеріали навчальних занять, а також документ про підвищення кваліфікації, що є офіційним підтвердженням підвищення кваліфікації працівників 1 раз на 5 років відповідно до вимог Закону України «Про професійний розвиток працівників» (частина 9 п.1 статті 4).
Підвищення кваліфікації буде проведено на базі ДП «ГНМЦ», його термін складає – 32 год.
Реєстрація учасників підвищення кваліфікації 17 грудня 2019 року з 9.00 до 10.00.
Початок занять – 17 грудня 2019 року о 10.00
Заявки щодо участі у підвищенні кваліфікації просимо надсилати до 13 грудня 2019 р. на бланку підприємства за формою, що додається, на адресу: м. Київ, вул. Вавілових, 10-А, факс: e-mail: dogovor@gnmc.kiev.ua.
Контактний телефон 067-413-08-14.

Заявка на підвищення кваліфікації керівників та фахівців служб охорони праці
(17-20 грудня 2019 року)
№ Прізвище, ім’я та по батькові Місце роботи, посада Конт. тел.,е-mail Примітка