ДП «ГНМЦ» 20 червня 2017 року проводить семінар-практикум на тему: «Реформування національного законодавства з питань гігієни праці та атестації робочих місць».

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці – «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці». Необхідність об’єктивної оцінки умов праці за факторами небезпеки зумовлена в Україні законодавчою нормою, яка зобов’язує роботодавця інформувати працівників про умови праці на робочому місці, в яких вони здійснюватимуть трудову діяльність, про всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що реально чи потенційно можуть впливати на них і загрожувати їхньому життю та здоров’ю.

Курс України на інтеграцію з країнами ЄС вимагає від підприємств незалежно від форми власності та підпорядкування переходу на європейські стандарти в усіх сферах діяльності, у тому числі у сфері гігієни праці та атестації робочих місць

З метою надання інформаційно-методичної та практичної допомоги підприємствам України з питань гігієни праці та атестації робочих місць ДП «ГНМЦ» 20 червня 2017 року проводить семінар-практикум на тему: «Реформування національного законодавства з питань гігієни праці та атестації робочих місць».

У ході семінару увага буде акцентуватися на таких основних питаннях:
• реформування національного законодавства з питань гігієни праці з урахуванням євроінтеграції;
• шкідливі умови праці та профзахворювання. Медичні огляди. Складання санітарно-гігієнічних карт умов праці. Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань і отруєнь;
• атестація санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці;
• нормативно-правова база з питань атестації робочих місць та її реформування;
• проблемні питання в проведенні атестації робочих місць за умовами праці;
• контроль за дотриманням нормативно-правових актів під час проведення атестації робочих місць;
• відповідальність роботодавця (адміністративна та фінансова) згідно із законодавством за порушення законодавчих актів з питань гігієни та атестації робочих місць.
Практичне заняття: Заповнення карти умов праці на підприємстві, в організації тощо.

До проведення занять залучаються досвідчені фахівці Держпраці. Всі учасники семінару отримають матеріали навчальних занять та відповідний сертифікат.

Під час семінару відбудеться презентація посібника з навчання безпечних умов праці та гігієни праці для працівників шкіл та дитячих будинків.

Семінар-практикум відбудеться на базі ДП «ГНМЦ».
Реєстрація учасників з 9.00 до 9.30
Робота семінару з 9.30 до 17.00

Заявки щодо участі у навчанні просимо надсилати на бланку підприємства за наведеною формою на адресу: м. Київ, вул. Вавілових, 10-А, факс: (044) 453-75-96; 453-97-37, e-mail: dogovor@gnmc.kiev.ua, vinokurova@gnmc.kiev.ua.

Заявка на надання інформаційно-консультаційних послуг
(семінар-практикум на тему: «Реформування національного законодавства з питань гігієни праці та атестації робочих місць» 20 червня 2017 року)

№ Прізвище, ім’я та по батькові Місце роботи, посада Конт. тел.,е-mail Примітка

Шановні учасники!
Відвідавши наші заходи Ви має можливість поспілкуватися з провідними фахівцями-практиками у відповідній галузі, взяти участь у дискусіях з нагальних питань та отримати ексклюзивну інформацію «з перших вуст» від розробників тих чи інших нормативно-правових актів. Якщо Вас цікавлять інші проблемні питання, просимо завчасно повідомити організаторам семінару за т/ф (044)453-97-37 або e-mail: vinokurova@gnmc.kiev.ua.