Увага!

УВАГА!

Відповідно до вимог Порядку  атестації фахівців, які  мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження  устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 20.12.2006 № 16,  зареєстрованого в Мін’юсті України 07.02.2007 за №103/13370:

У разі втрати або пошкодження посвідчення експерта технічного з промислової безпеки за відповідним напрямом експертної діяльності керівник підприємства зазначеного у посвідченні (місце роботи) направляє лист до ДП «ГНМЦ».

До листа додається:

  • копія посвідчення експерта технічного з промислової безпеки за відповідним напрямом експертної діяльності (за наявності);
  • копія паспорту експерта;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія трудової книжки експерта технічного з промислової безпеки, яка завірена підприємством на день подання відповідного листа.

У разі переведення експерта технічного з промислової безпеки на інше місце роботи, керівник підприємства (нове місце роботи) направляє лист до ДП «ГНМЦ».

До листа додається:

  • лист-згода підприємства (попереднє місце роботи);
  • копія посвідчення експерта технічного з промислової безпеки за відповідним напрямом експертної діяльності;
  • копія паспорту;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія трудової книжки експерта технічного з промислової безпеки, яка завірена підприємством на день подання листа.

ПРИМІТКА:

До відома керівників підприємств та експертних організацій. У разі звільнення осіб, які  мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження  устаткування підвищеної небезпеки, у триденний термін письмово повідомляти ДП «ГНМЦ» щодо внесення відповідних даних до реєстру експертів технічних з промислової безпеки.