Увага! Державне підприємство «Головний навчально-методичний центр Держпраці» з 4 по 8 листопада 2019 року проводить навчання з питань охорони праці для керівників та викладачів кафедр охорони праці закладів вищої освіти, керівників і штатних викладачів галузевих навчальних центрів.

Увага! Державне підприємство «Головний навчально-методичний центр Держпраці» з 4 по 8 листопада 2019 року проводить навчання з питань охорони праці для керівників та викладачів кафедр охорони праці закладів вищої освіти, керівників і штатних викладачів галузевих навчальних центрів.
Навчальною програмою передбачено розгляд наступних питань:
— Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 року № 989-р.
— Законодавство України з питань охорони праці в сучасних умовах.
— Стан охорони праці в Україні. Аналіз виробничого травматизму.
— Реформування системи технічного регулювання. Технічні регламенти.
— Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. Міжнародне та європейське законодавство з охорони праці. Імплементація законодавства ЄС в сфері охорони праці.
— Нове у системі законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини з найманими працівниками.
— Сучасні підходи щодо менеджменту та лідерства в світі.
— Система управління охороною праці в умовах євроінтеграційних процесів.
— Огляд та порівняльна характеристика вимог стандартів ДСТУ ISO 9001, OHSAS 18001, OHSAS 18002, ILO-OSH:2001. Методологія оцінки ризику на робочому місці.
— Основні положення ІSО 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці – Вимоги і рекомендації по використанню».
— Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
— Система професійної психофізіологічної експертизи (ПФЕ) працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки.
— Порядок проведення атестації лабораторій, атестації робочих місць за умовами праці та медичних оглядів працівників.
— Гігієна праці. Профілактика професійних отруєнь і захворювань Надання домедичної допомоги.
— Нове в законодавстві з питань електробезпеки та пожежної безпеки.
— Сучасні підходи щодо підвищення ефективності педагогічної діяльності викладача. Викладання курсу з охорони праці у закладах вищої освіти.

До проведення навчання будуть запрошені представники Держпраці, Федерації профспілок України, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, Української військово-медичної академії та інших навчальних закладів.
Усі учасники отримають матеріали навчання та після успішної перевірки знань відповідні посвідчення.

Заявки щодо участі у навчанні просимо надсилати до 31 жовтня 2019 року на бланку підприємства за наведеною формою на адресу: 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 10-а, тел./факс (044)453-75-96, 440-14-77, e-mail: dogovor@gnmc.kiev.ua.

Заявка на навчання з питань охорони праці
для керівників та викладачів кафедр охорони праці закладів вищої освіти, керівників і штатних викладачів галузевих навчальних центрів
(з 4 по 8 листопада 2019 року)
№ Прізвище, ім’я та по батькові Місце роботи, посада Контактний телефон,
e-mail Примітка