22- 26 травня 2017 року ДП «ГНМЦ» проводить підвищення кваліфікації керівників та фахівців служб охорони праці за напрямом «Сучасні підходи щодо створення безпечних умов праці на підприємствах України».

Курс України на інтеграцію з країнами ЄС вимагає від підприємств незалежно від форми власності та підпорядкування переходу на європейські стандарти в усіх сферах діяльності, у тому числі у сфері охорони праці.

З метою надання інформаційно-методичної та практичної допомоги підприємствам України щодо організації та ефективного функціонування служб охорони праці ДП «ГНМЦ» з 22 по 26 травня 2017 року проводить підвищення кваліфікації  керівників та фахівців зазначених служб за напрямом «Сучасні підходи щодо створення безпечних умов праці на підприємствах України».

В ході навчання передбачається висвітлення наступних питань:

 • національне та міжнародне законодавство в сфері охорони праці та охорони навколишнього природного середовища; технічне регулювання та основні напрями його удосконалення; нове в законодавстві  з  питань безпеки праці;
 • сучасні підходи до управління охороною праці; базова Європейська директива в сфері охорони праці та управління ризиками на робочому місці; управління охороною праці в компанії відповідно до вимог стандартів BS OHSAS 18001:2007;
 • організація роботи з охорони праці, її нормативно-правове врегулювання; завдання та основні напрями діяльності служби охорони праці в сучасних умовах; 
 • сучасні форми та методи роботи інженерів з охорони праці (обмін досвідом);
 • нові підходи щодо  організації роботи з пожежної безпеки та електробезпеки;
 • контроль стану охорони праці на підприємстві;
 • вимоги щодо здійснення навчання з питань охорони праці;
 • організація медичних оглядів працівників підприємств;
 • удосконалення законодавства в сфері соціального страхування, обліку нещасних випадків та професійних захворювань;
 • реформування гігієни праці та атестації робочих місць;
 • вимоги до будови та експлуатації  устаткування підвищеної небезпеки,   зокрема підіймальних споруд, об’єктів котлонагляду, устаткування газової промисловості тощо,  особливості організації робіт підвищеної небезпекивідповідальність за порушення вимог правил  безпеки;

За результатами навчання учасники отримають усі матеріали навчальних занять, а також документ про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

До проведення занять будуть залучатись досвідчені фахівці Мінсоцполітики України, Мінекономрозвитку України, Держпраці, ДУ «ННДІПБОП». У рамках навчання передбачається ознайомлення слухачів із досвідом роботи кращих підприємств  м. Києва.

Заявки щодо участі у навчанні просимо надсилати на бланку підприємства за наведеною формою на адресу: м. Київ, вул. Вавілових, 10-А, факс: (044) 453-75-96; 453-97-37,  e-mail: dogovor@gnmc.kiev.ua, sinenko@gnmc.kiev.ua.

Заявка на надання інформаційно-консультаційних послуг

 (22-26 травня 2017 року)

Прізвище, ім’я  та по батькові Місце роботи, посада Конт. тел.,е-mail Примітка (вказати термін навчання)
         

 У разі необхідності, слухачі зможуть пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і  перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 26.01.2005 № 15, з  видачею документа встановленого зразка  у зручний час за окремим договором. Зазначене навчання проводиться в ДП «ГНМЦ» постійно (з понеділка по п’ятницю).