ДП «ГНМЦ» здійснює дистанційне навчання персоналу та фахівців за нормативно-правовими актами з охорони праці.

Фахівцями ДП «ГНМЦ» та науково-виробничого підприємства «ПРОТЕК», з урахуванням рекомендацій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» розроблено курс дистанційного навчання з нормативно-правових актів з охорони праці. Під час розробки курсу використовувався практичний досвід роботи Національної академії державного управління при Президентові України.

Для проходження дистанційного навчання в ДП «ГНМЦ» користувачам курсу потрібен доступ до Інтернету.

В ДП «ГНМЦ» опрацьовані необхідні  програми, навчальні плани, методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання, розроблено критерії, засоби і системи контролю якості такого навчання.

Зазначена навчально-методична документація відповідає вимогам Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15 та основним вимогам Положення про дистанційне навчання, затверджене Наказом Міносвіти і науки України від 25.04.2013 №466.

Дистанційна форма підготовки дозволяє суттєво підвищити ефективність навчання, а саме:

  • витрачається менше часу на вивчення НПАОП, а також краще засвоюється навчальний матеріал;
  • надається можливість здійснення самоконтролю та перевірки знань з НПАОП;
  • використовуються активні методи навчання та індивідуалізація навчальної діяльності;
  • надається можливість самостійно навчатися в зручний для кожного користувача час;
  • зменшуються витрати підприємства на підготовку персоналу: скорочення витрат на відрядження та здійснення навчання без відриву працівника від виробництва.

Методисти  ДП «ГНМЦ» здійснюють постійний контроль за навчальним процесом та за необхідності надають користувачам консультації.

ДП «ГНМЦ» володіє усіма необхідними для забезпечення дистанційного навчання апаратними засобами (комп’ютери, сервери, мережеве обладнання тощо), інформаційно-комунікаційне забезпечення, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання цілодобовий доступ до веб-ресурсів і до веб-сервісів, програмне забезпечення, пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів та інші ресурси навчального призначення.

Детально ознайомитись з проходженням дистанційного навчання з нормативно-правових актів з охорони праці можна у рубриці «Дистанційне навчання».

Запрошуємо на навчання!

Як пройти дистанційне навчання з нормативно-правових актів з охорони праці в ДП «ГНМЦ»

1. Направити заявку на дистанційне навчання з нормативно-правових актів з охорони праці (далі – НПАОП) (завантажити заявку на навчання)

2. Надіслати на електронну адресу dogovor@gnmc.kiev.ua заповнену заявку.

3. На підставі заявки на навчання буде підготовлено та направлено пакет договірних документів.

4. Дистанційне навчання проводиться не більше ніж за чотирма НПАОП. Увага термін проходження дистанційного навчання при замовлені:

  • одного НПАОП становить – 2 тижні;
  • двох НПАОП становить – 3 тижні;
  • трьох або чотирьох НПАОП становить – 1 місяць.

5. Перелік НПАОП за якими можна пройти дистанційне навчання в ДП «ГНМЦ» (завантажити перелік)

6. Після оплати користувачі будуть допущені до системи дистанційного навчання. Для входу в систему на електронні адреси (e-mail) кожної особи, яка буде проходити дистанційне навчання будуть направлені реєстраційні данні (логін та пароль).

7. До початку проходження дистанційного навчання з НПАОП необхідно ознайомитись з інструкцією для користувачів системи.(завантажити інструкцію)

8. Місце та час організації проведення перевірки знань з НПАОП у відповідній комісії буде повідомлено додатково.

Контактний телефон методиста з організації дистанційного навчання з нормативно-правових актів з охорони праці — (044) 467-09-42