ПРО ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

Державне підприємство «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (далі – ДП «ГНМЦ») створений наказом Держнаглядохоронпраці від 25.04.2001 № 49.Державне підприємство року 2009, 2010, 2013

   За Статутом ДП «ГНМЦ» — державне підприємство і належить до сфери управління Держпраці. Очолює ДП «ГНМЦ» директор — Субботін В’ячеслав Миколайович.

gnmc-fasad

Основними напрямами діяльності ДП «ГНМЦ» є:

 • проведення навчання та організація перевірки знань з питань охорони праці:
  • посадових осіб органів центрального та місцевого управління: заступників керівників і спеціалістів міністерств та інших відомств, на яких покладені обов’язки з організації роботи з охорони праці;
  • керівників підприємств, фахівців служби охорони праці, членів комісій з перевірки знань з охорони праці;
  • посадових осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки (за нормативно-правовими актами відповідно до Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці);
  • керівників та викладачів кафедр охорони праці вищих навчальних закладів, галузевих навчальних центрів з охорони праці;
 • підготовка експертів (за 30-ма напрямами):
  • навчання, підвищення кваліфікації та атестація експертів технічних з промислової безпеки;
  • з технічного огляду (докладніше);
  • з технічного обстеження та нагляду будівель та інженерних споруд;
 • навчання та підвищення кваліфікації державних інспекторів Держпраці;
 • навчання працівників служб спостереження за безпечною та надійною експлуатацією виробничих будівель і споруд;
 • консультаційно-методична допомога:
  • навчальним закладам щодо розробки програмно-методичного забезпечення навчального процесу з охорони праці (навчальних програм, презентацій, навчальних посібників та методичних рекомендацій тощо) (докладніше);
  • роботодавцям та працівникам із створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях;
 • проведення психофізіологічної експертизи та професійного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки (докладніше);
 • супроводження бази даних експертів технічних з промислової безпеки;
 • супроводження Переліку даних суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб інших суб’єктів господарювання;
 • науково-виробнича та науково-дослідницька діяльність тощо.

   На проведення освітньої діяльності ДП «ГНМЦ» має:

 • дозвіл Держнаглядохоронпраці № 77.ПР.98 на проведення навчання з питань охорони праці;
 • ліцензію Міносвіти і Науки України на «Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації фахівців» від 15.01.2014 Серія АЕ № 285872;

   ДП «ГНМЦ» у 2014 році отримало міжнародний сертифікат TUV Rheinland Cert, що підтверджує впровадження на підприємстві системи менеджменту якості та проведення сертифікаційного аудиту відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2008..

9105079611_226440

   Щорічно у ДП «ГНМЦ» проходять навчання з питань охрнони праці близько 10 тисяч осіб.
Навчання, підвищення кваліфікації, перевірка знань та атестація слухачів здійснюється згідно з графіками, які складаються на поточний рік. У разі необхідності організовуються позапланові групи, а також проводяться виїзні заняття.

gnmc-mak

   Для забезпечення якісного рівня навчання та перевірки знань ДП «ГНМЦ», за участю спеціалістів Держпраці, міністерств, відомств, науково-дослідних інститутів розробляються навчальні програми, які узгоджуються в установленому порядку. В навчальному процесі щорічно беруть участь понад 120 осіб професорсько-викладацького складу провідних вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів України та найкращі фахівці-практики.

   Про рівень навчання у ДП «ГНМЦ» свідчать подяки від таких організацій, як Міністерство палива та енергетики України, Міністерство транспорту України, Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», ДК «Газ України», ДП «Укргазмережі», ВАТ «Павлоградвугілля», ЗАТ «Макіївський металургійний завод», ВАТ «Азот», ВАТ «Запоріжтрансформатор», ЗАТ «Росава» та інші.Nagorody

ДП «ГНМЦ» має відповідну матеріально-технічну базу:

 • дев’ять аудиторій, які оснащені сучасними засобами навчання;
 • три комп’ютерні класи, в яких використовується програмний комплекс навчально-контролюючий курс «Охорона праці»;
 • інтерактивні дошки для використання слайдових лекцій та презентацій під час навчального процесу.

   Все це обладнання розташоване в двох навчальних корпусах загальною площею біля 2000 м2, куди входять навчальні аудиторії, приміщення відділу організації навчання, відділу програмно-методичного забезпечення, договірного відділу, науково-методичний кабінет, а також приміщення Центру психофізіологічної експертизи працівників небезпечних професій.


auditoriya

 Для обслуговування процесу навчання і методичного забезпечення в ДП «ГНМЦ» функціонує також комп’ютерний інформаційний продукт нового покоління правової системи «Ліга: Закон», яка вміщує законодавчу базу України.

   До послуг слухачів і викладачів бібліотека, яка щорічно поповнюється новими нормативно-правовими актами, навчальною та довідковою літературою.

   Слухачі мають можливість отримати кваліфіковану консультацію співробітників ДП «ГНМЦ» та спеціалістів Держгірпромнагляду, найкращих фахівців-практиків, експертів експертно-технічних центрів, а також науковців науково-дослідних інститутів України. За бажанням слухачі беруть участь у навчальній і науковій діяльності ДП «ГНМЦ».

   Після закінчення навчання слухачі отримують інформаційні матеріали на компакт-дисках (нормативно-правові акти з питань охорони праці згідно з Покажчиком, слайдові лекції викладачів тощо).

DSC_0005 копия

  

ДП «ГНМЦ» готує експертів технічних з промислової безпеки, які безпосередньо виконують обстеження обладнання з видачею експертних висновків щодо можливості його подальшого використання. Така їх діяльність пов’язана з підвищеною небезпекою і потребує професійного добору фахівців. Тому, на підставі наказу Голови Держнаглядохоронпраці «Про професійний добір технічних експертів» від 15.01.1999 р. № 7 та з метою визначення окремих професійно-важливих якостей і придатності до роботи в екстремальних і напружених умовах, проводиться комп’ютерне психофізіологічне обстеження таких фахівців на придатність до роботи в якості експертів технічних та формується висновок щодо можливості і доцільності продовжувати роботу за обраним фахом.

   Програми відповідного напрямку були розроблені ДП «ГНМЦ» разом із науковцями Української військово-медичної академії МО України на виконання Закону України «Про охорону праці» та доручення Кабінету міністрів України від 04 01.94 № 25684/45.navchannya_1

ДП «ГНМЦ» співпрацює і надає методичну допомогу відділам охорони праці обласних державних адміністрацій, підприємствам, установам і організаціям.

   На допомогу державним службовцям підготовлено навчальний посібник: «Актуальні питання державного управління» під редакцією доктора наук, Радиша Я.Ф., професора Національної академії державного управління при Президенті України.

   З метою удосконалення навчального процесу ДП «ГНМЦ» опрацьовує комплекси навчально-методичних матеріалів, створює навчальні посібники (15-хвилинні навчальні відеофільми) «Законодавство про охорону праці», «Основи електробезпеки», «Основи пожежної безпеки», «Основи гігієни праці».

   Відеофільми висвітлюють основні положення щодо Закону України «Про охорону праці», основні положення нормативно-правових актів з електробезпеки, пожежної безпеки та гігієни праці. Відеофільми рекомендовані для перегляду слухачами до початку або під час проведення курсу лекцій із загальних питань охорони праці.

   Вартість кожного відеофільму — 1200 грн. (з урахуванням ПДВ).

   На відеофільми можна надіслати замовлення на адресу ДП «ГНМЦ» 04060, м. Київ, вул. Вавілових, 10-А, електронна адреса:gnmc@gnmc.kiev.ua або dogovor@gnmc.kiev.ua , тел. 440-14-77.

   Пропонуємо придбати зазначені навчальні посібники для використання під час навчання з питань охорони праці.

DSC_0003

До відома керівників підприємств, організацій, об’єднань підприємств чисельністю понад 1000 працівників.

Три категорії посадових осіб підприємств (керівники підприємства, керівники та фахівці служб охорони праці та члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці цих підприємств) проходять навчання з питань охорони праці виключно в ДП “ГНМЦ”. Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб цих категорій проводиться тільки комісією, створеною наказом Держпраці. Не дотримання цих вимог є грубим порушенням законодавства з охорони праці та промислової безпеки.

predpriy

Відповідно до заявок підприємств, організацій, об’єднань, ДП “ГНМЦ” формує групи слухачів і проводить зазначене навчання з урахуванням пропозицій замовників щодо його змісту, терміну і місця проведення.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ТА ФАХІВЦІВ

До уваги керівників та фахівців служб охорони праці підприємств, організацій, навчальних закладів, інших суб’єктів господарювання

У ДП “ГНМЦ” на договірних засадах щотижня, проводиться за 40-годинною програмою навчання і організується перевірка знань із загальних питань охорони праці, а також із Правил будови і безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативно-правових актів згідно з Державним реєстром нормативно-правових актів з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 08 червня 2004 року № 151.

Орієнтовний розклад занять:

Понеділок: 9:00-10:00 – реєстрація учасників навчання; 10:00-17:20 – лекції.

Вівторок, середа, четвер: 9:30-17:00 – лекції.

П’ятниця: 9:30-13:00 – лекції та практичні заняття у комп’ютерному класі; 13:45-17:00 – перевірка знань.

ohorona_prats1

Заявки (пропозиції) просимо надсилати за адресою:

04060, м. Київ, вул. Вавілових, 10-А,
ДП “Головний навчально-методичний центр Держпраці”
або на електрону адресу договірного відділу ДП “ГНМЦ” dogovor@gnmc.kiev.ua
Довідки за телефонами: (044) 440-14-77; 453-75-96.

ЦЕНТР ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАЦІВНИКІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ (У СКЛАДІ ДП “ГНМЦ”)

Центр психофізіологічної експертизи працівників небезпечних професій (далі – ЦПФЕ) має ліцензію МОЗ України від 27.06.2012 № 600953 на здійснення медичної практики (психофізіологія)

 Відповідно до вимог статей 4, 5, 17 Закону України “Про охорону праці”, Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки та ті, що потребують професійного добору повинні проходити психофізіологічну експертизу.

 ЦПФЕ проводить на договірних засадах психофізіологічну експертизу працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та видає висновки про їх психофізіологічну придатність до виконання таких робіт.

На базі ЦПФЕ проводиться підготовка фахівців за напрямом «Психофізіологічна експертиза» (тематичне удосконалення) для лікарів, психологів та фахівців-психофізіологів з видачею посвідчення (свідоцтв) державного зразка. Термін навчання 1 місяць, перепідготовки — 2 тижні.

opasnye-profesii

 За додатковою інформацією звертатись: м. Київ, вул. Вавілових, 8 тел/факс (044) 453-97-41 електронна пошта: pfzcentr@gnmc.kiev.ua або pfzcentr@gmail.com