ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці"

Головна

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

 

 Державне підприємство “Головний навчально-методичний центр Держпраці”  створений наказом Держнаглядохоронпраці від 25.04.2001 № 49. Державне підприємство “Головний навчально-методичний центр Держпраці” (далі – ДП “ГНМЦ”) здійснює координацію і методичний супровід суб’єктів господарювання, які проводять навчання працівників з питань охорони праці.

Державне підприємство року 2009, 2010, 2013

Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на ДП “ГНМЦ” покладено функції:

  • проведення навчання з охорони праці посадових осіб і фахівців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
  • проведення навчання з охорони праці фахівців підприємств чисельністю понад 1000 працюючих;
  • проведення навчання з охорони праці викладачів кафедр охорони праці вищих навчальних закладів та керівників і штатних викладачів галузевих навчальних центрів
  • підготовки та чергової атестації експертів технічних з промислової безпеки ;
  • підвищення кваліфікації державних службовців та інших посадових осіб і фахівців Держпраці та її територіальних органів.

 Перевірка знань здійснюється у комісії, створеній наказом Держпраці.

 За більш докладною інформацією можна ознайомитись на сторінці “Про Центр”.

До відома керівників підприємств, організацій, об’єднань підприємств чисельністю понад 1000 працівників.

Три категорії посадових осіб підприємств (керівники підприємства, керівники та фахівці служб охорони праці та члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці цих підприємств) проходять навчання з питань охорони праці виключно в ДП “ГНМЦ”. Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб цих категорій проводиться тільки комісією, створеною наказом Держпраці. Не дотримання цих вимог є грубим порушенням законодавства з охорони праці та промислової безпеки.

predpriy

Відповідно до заявок підприємств, організацій, об’єднань, ДП “ГНМЦ” формує групи слухачів і проводить зазначене навчання з урахуванням пропозицій замовників щодо його змісту, терміну і місця проведення.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ТА ФАХІВЦІВ

До уваги керівників та фахівців служб охорони праці підприємств, організацій, навчальних закладів, інших суб’єктів господарювання

 У ДП “ГНМЦ” на договірних засадах щотижня, проводиться за 40-годинною програмою навчання і організується перевірка знань із загальних питань охорони праці, а також із Правил будови і безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки, Правил безпеки систем газопостачання та інших нормативно-правових актів згідно з Державним реєстром нормативно-правових актів з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 08 червня 2004 року № 151.

Орієнтовний розклад занять:

Понеділок: 9:00-10:00 – реєстрація учасників навчання; 10:00-17:20 – лекції.

Вівторок, середа, четвер: 9:30-17:00 – лекції.

П’ятниця: 9:30-13:00 – лекції та практичні заняття у комп’ютерному класі; 13:45-17:00 – перевірка знань.

ohorona_prats1

Заявки (пропозиції) просимо надсилати за адресою:

04060, м. Київ, вул. Вавілових, 10-А,
ДП “Головний навчально-методичний центр Держпраці”
або на електрону адресу договірного відділу ДП “ГНМЦ” dogovor@gnmc.kiev.ua
Довідки за телефонами: (044) 440-14-77; 453-75-96.

ЦЕНТР ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАЦІВНИКІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОФЕСІЙ (У СКЛАДІ ДП “ГНМЦ”)

Центр психофізіологічної експертизи працівників небезпечних професій (далі – ЦПФЕ) має ліцензію МОЗ України від 27.06.2012 № 600953 на здійснення медичної практики (психофізіологія)

 Відповідно до вимог статей 4, 5, 17 Закону України “Про охорону праці”, Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки та ті, що потребують професійного добору повинні проходити психофізіологічну експертизу.

 ЦПФЕ проводить на договірних засадах психофізіологічну експертизу працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та видає висновки про їх психофізіологічну придатність до виконання таких робіт.

opasnye-profesii

 За додатковою інформацією звертатись: м. Київ, вул. Вавілових, 8
тел/факс (044) 453-97-41
електронна пошта: pfzcentr@gnmc.kiev.ua або pfzcentr@gmail.com

Головний навчально-методичний центр. Наша електронна пошта: gnmc@gnmc.kiev.ua © 2016
loading